Prawo konsumenta do zwrotu towaru w ciągu 14 dni

37245

Powszechnie znanym uprawnieniem kupującego o statusie konsumenta jest możliwość zwrotu towaru w ciągu 14 dni przy zawarciu umowy na odległość. Po stronie kupujących istnieją jednak liczne niedopowiedzenia odnośnie tego kiedy ten termin można zastosować, od jakiego momentu go liczyć i jakie skutki on wywiera.

Po pierwsze podkreślić należy, iż uprawnienie to wynika z art. 27 Ustawy i prawach konsumenta, przez co dotyczy wyłącznie relacji, w której sprzedającym jest przedsiębiorca, a kupującym konsument.

Po drugie, powyższe uprawnienie jest możliwe do zrealizowania bez wskazywania na jakiekolwiek wady nabytego towaru. Kupujący może odstąpić od umowy nie podając jakiejkolwiek przyczyny.

Po trzecie, opisywane uprawnienie ma zastosowanie tylko do umów zawieranych na odległość tj. przede wszystkim przez internet. Ustawodawca stwierdził, że skoro kupujący nie ma możliwości zapoznania się z właściwościami przedmiotu sprzedaży tak jak w normalnym sklepie (możliwość obejrzenia towaru, dotknięcia go, czasem wypróbowania), to konieczne jest ustanowienie terminu, w którym będzie mógł zapoznać się z towarem w sposób analogiczny jak w sklepie. W razie stwierdzenia przez kupującego, że towar mu nie odpowiada, ma możliwość jego zwrotu. To właśnie dlatego, nie jest konieczne wykazywanie jakichkolwiek wad towaru, które miałyby uzasadniać zwrot.

Podkreślenia wymaga fakt, iż wbrew rozpowszechnionym opiniom, nie istnieje żaden przepis, który umożliwiałby oddanie towaru sprzedawcy kupionego w sklepie stacjonarnym w terminie 14 dni bez podania powodu. Przyjęcie przez sprzedawcę zwrotu niewadliwego towaru kupionego w sklepie stacjonarnym jest tylko i wyłącznie przejawem jego dobrej woli.

Po czwarte, skorzystanie z opisywanego uprawnienia jest możliwe również w sytuacji, gdy otrzymana przez kupującego rzecz ma wady (jest uszkodzona, nie odpowiada opisowi sprzedawcy itp.). Wtedy jednak kupujący może skorzystań również z przepisów dotyczących rękojmi. Pozwalają one na odzyskanie wszelkich poniesionych przez kupującego kosztów. Natomiast przy korzystaniu z art. 27 Ustawy o prawach konsumenta, koszty związane z transakcją są w części ponoszone przez kupującego (art. 33 i art 34 ust. 2 ustawy).

Po piąte, termin na odstąpienie liczony jest od momentu otrzymania przesyłki (art. 28 ustawy), przy czym kupujący może wysłać odstąpienie jeszcze przed otrzymaniem przesyłki. Oświadczenie o odstąpieniu może zostać złożone w dowolnej formie (listem poleconym, mailem, smsem, a nawet telefonicznie). Oświadczenie musi zostać złożone w taki sposób, żeby sprzedawca się z nim zapoznał lub miał realną możliwość zapoznania się z nim. Jeśli kupujący pomylił adres mailowy sprzedawcy robiąc w nim literówką obciąża to jego, a nie sprzedawcę. Termin na odstąpienie w pewnych przypadkach ulega wydłużeniu (art. 29 ustawy)

Po szóste odesłanie towaru sprzedawcy jest rzeczą zupełnie niezależną od złożonego oświadczenia o odstąpieniu od umowy (art. 30 ust. 2 ustawy). W szczególności należy podkreślić, że nie jest konieczne równoczesne odesłanie rzeczy wraz z oświadczeniem o odstąpieniu.

Po siódme ewentualne uszkodzenie lub nadmierne zużycie rzeczy (np. kupujący może przymierzyć buty, ale nie powinien ich normalnie użytkować), nie uniemożliwia odstąpienia od umowy na podstawie art. 27 ustawy, ale powoduje zmniejszenie kwoty, którą sprzedawca jest zobowiązany zwrócić kupującemu. W praktyce jej wyliczenie może być trudne, niemniej jednak po stronie sprzedawcy istnieje w tym zakresie roszczenie odszkodowawcze (art. 34 ust. 4 ustawy).

Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta

Art. 27. Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35.

Art. 28. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
1) dla umowy, w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności – od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, (…)

Art. 29. 1. Jeżeli konsument nie został poinformowany przez przedsiębiorcę o prawie odstąpienia od umowy, prawo to wygasa po upływie 12 miesięcy od dnia upływu terminu, o którym mowa w art. 27.
2. Jeżeli konsument został poinformowany przez przedsiębiorcę o prawie odstąpienia od umowy przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1, termin do odstąpienia od umowy upływa po 14 dniach od udzielenia konsumentowi informacji o tym prawie.

Art. 30. 1. Konsument może odstąpić od umowy, składając przedsiębiorcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. (…)
2. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
(…)

Art. 33. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę, przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

Art. 34. 1. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz przedsiębiorcy (…) nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że przedsiębiorca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
2. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, chyba że przedsiębiorca zgodził się je ponieść lub nie poinformował konsumenta o konieczności poniesienia tych kosztów.
(…)
4. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy, chyba że przedsiębiorca nie poinformował konsumenta o prawie odstąpienia od umowy (…).

Powyższe uwagi nie będą miały pełnego zastosowania m.in. do treści cyfrowych i usług. Zawieranie umów tego typu wymaga odrębnego omówienia.

Źródło obrazu: Flickr. Autor: Beck Gusler. Licencja: CC BY-SA 2.0.

1 KOMENTARZ

  1. WITAM PANA MAM PYTANIE WYSŁAŁEM KLIJENTOWI TOWAR A CHODZI TU O DRZWI DO SAMOCHODU NISSAN QASHQAI KLIENT CHCE MI JE ZWRUCIC BO TWIERDZI ZE DOSTAŁ TOWAR USZKODZONY.OK TOWAR MOZE ZOSTAŁ USZKODZONY W TRANSPORCIE I TU NIE WIDZE PROBLEMU PRZYJME GO I ZWRUCE KOSZTA JAKE KLIJENT PONIUSŁ TO BYŁO 1000 ZŁ TOWAR PLUS 60 WYSYŁKA .PROBLEM POLEGA NA TYM ZE KLIJENT TWIERDZI ZE TO JA MAM ZAPAKOWAC TOWAR BABZ KURIER I JA MAM ZORGANIZOWAC ODBIÓR TOWARU GDYZ TWIERDZI ZE JEST TO DUZA ZECZ I NIE DA RADY JEJ WYSŁAC POCZTA POLSKA .CZY JA POWINIENEM ZAPŁACIC ZA TA PRZESYŁKE I JA MAM ZORGANIZOWAC ZAPAKOWANIE.DODAM TYLKO ZE POCZTA POLSKA ZABIERA TAKI TOWAR BEZ PROBLEMU

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here