Rękojmia przy wadach nowego samochodu

7608

Najczęściej spotykanymi przypadkami są wady pojazdów używanych. Wielokrotnie jednak wadliwe okazują się również pojazdy nowe. Przyczyny takiego stanu rzeczy są różne. W samochodzie mogą wystąpić wady fabryczne, będące tylko i wyłącznie efektem błędów na etapie produkcji lub projektowania pojazdu. Pojazd nowy może być też przedmiotem szkody transportowej na etapie jego przewozu do dealera. Zdarza się, że sprzedawca informację o naprawie blacharsko-lakierniczej zataja w celu uzyskania wyższej ceny pojazdu. Znane są również przypadki samochodów nowych, które okazywały się pojazdami kradzionymi.

Kupującemu pojazd nowy – co oczywiste – przysługują pełne uprawnienia z tytułu rękojmi. Ponadto w przypadku pojazdów nowych kupujący jest na o wiele lepszej pozycji, ponieważ zazwyczaj nie trzeba badać, czy wada jest efektem zwykłej, prawidłowej eksploatacji pojazdu. W przypadku pojazdu używanego sprzedawca odpowiada przede wszystkim za wady, które nie są efektem zwykłej, prawidłowej eksploatacji. Pojazd nowy, siłą rzeczy niebędący wcześniej przedmiotem jakiejkolwiek eksploatacji, nie podlega takim ocenom.

Nie oznacza to jednak, że kupujący, w przypadku pojazdu nowego, nie może wpaść w pewne pułapki. Pierwszą z nich jest ewentualna zmiana stosunków własnościowych polegająca zazwyczaj na przewłaszczeniu na zabezpieczenie udziału we własności pojazdu na rzecz banku. Ma to miejsce w przypadku wzięcia kredytu. Bank staje się wtedy czasowo współwłaścicielem pojazdu, a zasady dochodzenia roszczeń z tytułu rękojmi muszą być wtedy zmodyfikowane odpowiednio do ustaleń pomiędzy kupującym, a bankiem (zazwyczaj zarys tych ustaleń zawiera regulamin umowy kredytu).

Drugi aspekt, na który musi uważać kupujący pojazd nowy to zbieg roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji. Jedna i ta sama wada może być usunięta tak w ramach rękojmi jak i gwarancji. Zasady gwarancji są niemal zawsze bardziej korzystne dla gwaranta niż zasady odpowiedzialności sprzedawcy z tytułu rękojmi, a sprzedawcy standardowo proponują usunięcie wady w ramach gwarancji. To zagadnienie zostanie szerzej omówione w jednym z kolejnych postów.

Odmienną kwestią są pojazdy będące przedmiotem umowy leasingu. Leasingobiorcy również przysługują roszczenia w stosunku do zbywcy pojazdu (podmiotu, który sprzedał samochód finansującemu), jednak Kodeks cywilny modyfikuje je w zakresie odstąpienia od umowy. Roszczenia leasingobiorcy w stosunku do zbywcy zostaną opisane w kolejny artykule. Obszerne omówienie tematyki prawa motoryzacyjnego znajduje się również na stronie www.autoprawo.pl.

Źródło obrazu: Wikipedia. Autor: User Spinetrak. Domena publiczna.

2 KOMENTARZE

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj