Windykacja przedsądowa

Na etapie przedsądowym dochodzenie wierzytelności polega na kontakcie pisemnym, mailowym i telefonicznym z dłużnikiem. Ma on na celu albo jak najszybsze odzyskanie należności albo podpisanie z dłużnikiem porozumienia, w ramach którego wierzyciel zostanie dodatkowo zabezpieczony.

Zabezpieczenie może polegać na poręczeniu długu przez osobę trzecią, zabezpieczeniu go na ruchomości (zastaw) lub nieruchomości (hipoteka). Popularną formą zabezpieczenia jest również podpisanie porozumienia, które wydłuży dłużnikowi termin płatności, ale w przypadku sporu sądowego, zagwarantuje możliwość poprowadzenia go w bardzo korzystnym dla wierzyciela trybie postępowania nakazowego. Wierzyciel ma możliwość obserwowania postępów w sprawie m.in. poprzez panel klienta online, w którym widoczne są treści pism wysłanych i otrzymanych, numery nadawcze i streszczenia rozmów telefonicznych z dłużnikiem.

W przypadku nieodbierania przez dłużnika pism, otrzymuje je w formie maili lub smsa z linkiem do skanu pisma. Możliwe jest również uzyskanie adresu dłużnika lub członków zarządu dłużnika z MSW i KRS.

W przypadku nieudanej windykacji, istnieje możliwość wpisania dłużnika do jednego z biur informacji gospodarczej (rejestru długów) i skierowanie sprawy na etap sądowy.

Windykacja sądowa

Windykacja sądowa polega na skierowaniu do sądu pozwu lub zawezwania do próby ugodowej.

Na etapie sądowym możliwe jest skorzystanie z różnych rodzajów postępowań (elektroniczne postępowanie upominawcze, postępowanie zwykłe, postępowanie upominawcze, postępowanie nakazowe). Wybór postępowania zależy od posiadanych dokumentów, przebiegu postępowania przedsądowego i preferencji wierzyciela.

W przypadku windykacji zagrożonych dużym ryzykiem niewypłacalności dłużnika, zapewniamy postępowania dodatkowe takie jak:

  • zabezpieczenie roszczenia w toku postępowania sądowego,
  • postępowanie w przedmiocie ustanowienia hipoteki przymusowej,
  • skarga pauliańska, w przypadku próby przepisania majątku dłużnika na osoby trzecie,
  • wniosek o wyjawienie majątku, umożliwiający przymusowe doprowadzenie dłużnika przed sąd,
  • pozew przeciwko członkom zarządu dłużnika będącego spółką kapitałową.

Wierzyciel ma możliwość obserwowania postępów w sprawie m.in. poprzez panel klienta online, w którym widoczne są treści pism wysłanych i otrzymanych, numery nadawcze i streszczenia rozmów telefonicznych z dłużnikiem, jego pełnomocnikiem i sądem.

Windykacja miękka

Windykacja miękka dotyczy zarówno etapu przedsądowego jak i sądowego. Stosuje się ją wobec kontrahentów, z którymi wierzyciel planuje nadal utrzymywać kontakty handlowe.

W najprostszej formie sprowadza się do umieszczenia na fakturze informacji o kontrolowaniu stanu zobowiązań przez Biznesprawo.com. Możliwe jest również udzielenie Biznesprawo.com pełnomocnictwa do każdorazowego przesyłania faktur bezpośrednio do kontrahenta z prośbą o płatność w terminie.

W przypadku uchybienia terminowi płatności, przygotowywane pisma z przypomnieniem o płatności, nie mają wprost perswazyjnego charakteru.

Możliwe jest też czasowe scedowanie należności na Biznesprawo.com lub inny podmiot i wytłumaczenie kontrahentowi, że ze względów gospodarczych, wierzytelność została sprzedana. Wtedy wszelkie działania windykacyjne obciążają nowego wierzyciela.

Również wpisanie wierzytelności do biura informacji gospodarczej może nastąpić na rzecz nowego wierzyciela, ustanowionego na potrzeby dochodzenia należności.

Kontakt

Skontaktuj się z nami w celu ustalenia najlepszej formy odzyskania Twoich wierzytelności.

Twoje usługi

PRAWO BUDOWLANE

Prowadzimy kompleksową obsługę dla osób i firm, które potrzebują pomocy w sprawach z zakresu: rękojmi przy wadach nieruchomości, wad robót budowlanych, odszkodowań...

OBSŁUGA PRAWNA

Obsługa prawna polega na stałej współpracy obejmującej przygotowywanie dokumentów, konsultowanie stanów faktycznych jak i wdrażanie w przedsiębiorstwie rozwiązań z zakresu audytu. Obsługa może też...

PORADY ONLINE

Skorzystaj z naszej pomocy online. Bezpłatną wstępną analizę sprawy wraz z wyceną i proponowanym zakresem porady otrzymasz w ciągu 24 h. Działamy na terenie...

AUDYT PRAWNY

IDEA Korzystanie z usług prawnika bywa problematyczne z kilku powodów. Po pierwsze, często nie rozumie on sposobu działania firmy swojego klienta i nie stara się...

WINDYKACJA NALEŻNOŚCI

Na etapie przedsądowym dochodzenie wierzytelności polega na kontakcie pisemnym, mailowym i telefonicznym z dłużnikiem. Ma on na celu albo jak najszybsze odzyskanie należności albo...