Ustawa o gospodarce opakowaniami – porozumienie z Marszałkiem

W niniejszym artykule omówiono nową w polskim porządku prawnym instytucję porozumienia zawieranego pomiędzy marszałkiem województwa a organizacją samorządu gospodarczego działającą w imieniu przedsiębiorców wprowadzających...