odwołanie do kio

Art. 144 PZP zmiana nieistotna umowy

Realizacja umowy zawartej w związku z udzielonym zamówieniem publicznym czasem wiąże się z koniecznością jej zmiany w trybie art. 144 Ustawy prawo zamówień publicznych...