Walor ustnych ustaleń do pisemnej umowy o pracę

Kodeks pracy wskazuje na konieczność zawarcia umowy o pracę w formie pisemnej, co odróżnia ją od szeregu innych umów, które mogą być zawarte w...
umowa zlecenia a umowa o pracę

Umowa zlecenia a umowa o pracę

Pracodawca nie mając pewności, czy może zawrzeć z pracownikiem umowę zlecenia, umowę o dzieło, czy umowę o pracę, powinien zadbać o dokładne zbadanie cech...